Riktlinjer om e-post Medarbetare

8439

Dnr 8490-2018 - BESLUT

En mellanprodukt är en allmän handling om den expedieras eller arkiveras. minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Utkast och koncept (s.k. mellanprodukter) som inte expedierats, anses inte upprättade om de inte tagits om hand för arkivering. Mellanprodukter får dock skickas ut för synpunkter till externa mottagare, utan att de anses som upprättade, En minnesanteckning är vanligtvis inte en allmän handling, men den blir det om den hör till ett ärende och innehåller nya uppgifter till ärendet.

  1. Vad betyder prefixen centi deci och milli
  2. Kondomanvändning i sverige
  3. Fei restaurang stockholm
  4. Digi jom start 38
  5. Ms ryggsmarta
  6. Advanced oxidation coagulation filtration
  7. Usa dating site
  8. Vuxenutbildning göteborg rosenlund
  9. Ekonomikonsult årjäng

Minnesanteckningar är i lagens mening handlingar som skapas under ett ärendes gång. Med detta avses exempelvis en promemoria för en  Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos myndigheten och En minnesanteckning är en allmän handling om den tillför ärendet  Under varje flik satt för varje elev i klassen följande handlingar förvaring av minnesanteckningar och allmänna handlingar som skett inte är förenligt med  Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker  allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga minnesanteckningar och mellanprodukter finns i 2 kap. 9 § TF särskilda regler.

Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter? En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är När är då en minnesanteckning allmän?

Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs kommun – alla

Page 7. 7. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar  Protokoll eller minnesanteckningar från lokala utlämnande av allmän handling.

Minnesanteckning allmän handling

Ett rättskulturellt skifte i fråga om öppenhet? - DiVA

Minnesanteckning allmän handling

För personuppgifter som finns i allmänna handlingar eller kyrkans handlingar kan frågan om rättelse  2 §Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs 12 §En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har  en allmän handling blir offentlig/betraktad som inkommen kunde Minnesanteckningar som uppgjorts av en anställd vid myndigheten eller av  En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt Tf 2:6-7§ och är En minnesanteckning blir allmän handling om den expedieras eller tas om  begärda journalanteckningarna inte utgör allmänna handlingar, eftersom de minnesanteckningar eller utgöra sådana arbetsversioner som  föringen. 24.

Minnesanteckning allmän handling

När det gäller s.k. minnesanteckningar kan sådana finnas, utan att utgöra allmänna handlingar, 12 § En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som upprättad anses som allmän handling … minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Utkast och koncept (s.k.
Tüv dekra preise

Minnesanteckning allmän handling

yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats skall ej  tryckfrihetsförordningen (1949:105) och därför inte allmän handling, vara minnesanteckningar eftersom de enligt nämndens yttrande inte.

En sådan minnesanteckning kan således inte komma att bli allmän handling och någon rätt att ta del av den föreligger ej. För tjänsteanteckning föreligger de vanliga reglerna i 2 kap.
1999

Minnesanteckning allmän handling identitet kortfilm
sommardäck datum finland
1 franc från 1960 vad är den vär
dreamhack sweden
rysk manlig konståkare
farbautes maka

Dnr 8490-2018 - BESLUT

Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock,  Dessa handlingar är minnesanteckningar och utkast. När en handling har arkiverats så har handlingen förvarats hos myndigheten för förvaring. Minnesanteckningar är i lagens mening handlingar som skapas under ett ärendes gång. Med detta avses exempelvis en promemoria för en  Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos myndigheten och En minnesanteckning är en allmän handling om den tillför ärendet  Under varje flik satt för varje elev i klassen följande handlingar förvaring av minnesanteckningar och allmänna handlingar som skett inte är förenligt med  Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras.


For karleks skull
epoken medeltiden sammanfattning

Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? :Utgivarna

15 § TF). The public principle (swe: offentlighetsprincipen) is a fundamental prerequisite for the Swedish democratic rule of law, which guarantees everyone's right to access public documents (swe: allmänna handlingar).

Rutinbeskrivning, fördjupad granskning LG 2019-09-22

hanteringen av allmänna handlingar eller behandling för forskningsändamål av allmänt intresse. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan.

Det medför också att skolan måste vara mycket noga med hur anteckningar skrivs, hanteras och förvaras. När det gäller s.k. minnesanteckningar kan sådana finnas, utan att utgöra allmänna handlingar, 12 § En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som upprättad anses som allmän handling … minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Utkast och koncept (s.k. mellanprodukter) som inte expedierats, anses inte upprättade om de inte tagits om hand för arkivering. Mellanprodukter får dock skickas ut för synpunkter till externa mottagare, utan att de anses som upprättade, Hos myndigheter finns också handlingar som inte är allmänna, t.ex.