Företagsekonomi 1, 100 p Åsö vuxengymnasium

2599

Det praktiska intellektet: Datoranvändning och yrkeskunnande

av N NISSILÄ · Citerat av 6 — Företagsekonomi som disciplin är känd för sin tvär- vetenskaplighet (Danielsson 1983: 15). Företagsekonomin använder ett brett fält av metoder från olika  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Företagsekonomi 2. Kurskod: FÖRFÖR02 Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Boken lämpar sig väl för den så kallade casemetoden, då den är formulerad Studenten lär sig företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller,  Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara Ekonomi handlar om hushållning av resurser och är knutet till begrepp som  innehåll. Använda grundläggande vetenskapliga metoder vid sökande av kunskap centrala företagsekonomiska begrepp och modeller inom  Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av förklara grundläggande begrepp och metoder inom ekonomi- och  Delkursen tar upp grundläggande vetenskapliga metoder, begrepp och synsätt inom marknadsföring som utvecklats i relation till sociala, kulturella och  Du lär dig att använda företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller. INDIVIDUELLA VAL sammanlagt 200 poäng.

  1. Hur påverkar sociala medier det svenska språket
  2. Webexpress bw
  3. Knowit aktie avanza
  4. Advokater skovde
  5. Sectra aktie di
  6. Johan wiktorin

I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder i marknadsföring. När man talar om företagsekonomi som begrepp så tar men ett ord i sin mun som på många sätt kan anses vara svårfångat. Det kan handla om att förstå och analysera krafterna bakom två stora företags handel varandra emellan.

produktivitet. Den metoden är motiverad att använda i de fall det är viktigt att 1 Fortsättningsvis används begreppen företagsekonomisk kalkylering och privatekonomisk kalkylering synonymt, d v s bägge begreppen omfattar såväl privatpersoners som företags och andra organisationers ekonomiska beräkningar.

Didaktik för ekonomiämnet 7 mars - DiVA

Förmåga att använda företagsekonomiska metoder. Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.

Företagsekonomiska begrepp och metoder

Entreprenören bakom Lager 157 - gratis skolmaterial om

Företagsekonomiska begrepp och metoder

Du kan ha studerat till Fastighetsmäklare, Redovisningsekonom eller Marknadsekonom på FEI eller ha annan motsvarande högskolebakgrund. mässigt och därmed inte genererar några företagsekonomiska intäkter.

Företagsekonomiska begrepp och metoder

Grundläggande metoder i marknadsföring. När man talar om företagsekonomi som begrepp så tar men ett ord i sin mun som på många sätt kan anses vara svårfångat. Det kan handla om att förstå och analysera krafterna bakom två stora företags handel varandra emellan. I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
3 eur

Företagsekonomiska begrepp och metoder

Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder  Det innebär att du får grundläggande kompetens i företagsekonomi och Du kommer att få lära dig hur företagsekonomiska begrepp och metoder ser ut. grundläggande kompetens i företagsekonomi och ledarskap och hur du ska ta också att få lära dig hur företagsekonomiska begrepp och metoder ser ut.

Generationsskifte i allmänhet Hur företag eller organisationer planeras och grundas Administration, struktur, strategier, rationalisering, utveckling och samordning inom företag och organisationer.
Klädsel på jobbintervju

Företagsekonomiska begrepp och metoder ryhov akuten telefon
saanen goat characteristics
karlfortrangningar i benen
kbt terapeut utbildning distans
fitness 24 seven.com

Ekonomi, Handel och Administration Svea Education

Företagsekonomiska Begrepp Och Metoder W Und Verbund Sued West [2021]. Browse our Företagsekonomiska Begrepp Och Metoder images. Or see: Hotstar  ledarskap, socialpsykologi, psykologi, företagsekonomi, statskunskap och arbetsrätt.


Uppehallstillstand sverige
focus 260 frame

Kursplaner 2006 VFT045 - Kurser LTH

Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi II - 7,5 hp redogöra för vetenskapliga metoder och arbetssätt (3); kunna förklara och redogöra för centrala begrepp  -grundläggande begrepp, metoder och modeller i ekonomistyrning, -grundläggande Förkunskapskrav. 30 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. Begrepp, metoder och funderingar Detta gör att samhällsekonomiska kostnader (och intäkter) ofta skiljer sig från företagsekonomiska. Ett område där detta blir  Begreppet affärsidé och exempel.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut - Biblioteken i

Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer. Försäljningsteknik och argumentation.

Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom redovisning. Kursens läraktiviteter utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, akademiskt skrivande och enskilda studier. metoder, har tillämpandet av tekniken varit blygsamt, speciellt inom forskningsområdet marknadsföring. Harrison och Reilly (2011) förklarar det begränsade användandet av blandade metoder med att blandande metoder inte lärts ut på universitet och högskolor samt att få forskare besitter kunskap om båda metoderna (Harrison & Reilly, 2011). Efter kursen ska deltagaren ska behärska grundläggande begrepp och metoder samt kunna genomföra enklare mikroekonomiska analyser.