06. B Delårsuppföljning per augusti 2016 - Uppsala kommun

2338

Handlingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne 2018

Utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom demensvård. Christine Gustafsson Exempel!pådanskatjänster!inom!välfärdsteknologi!är!följande:! • Hjälpmedel!för!att!kunna!äta!själv!och!slippa!bli!matad,”spiserobotar”.! • Robotdammsugarenmöjliggör!snabb!och!effektiv!städning.! • Utveckling!av!gemensamma!begrepp!för!journalsysteminomlandstingetskaunderlättakontakterna! mellan!medarbetare!och!medborgare.! standardisering inom välfärdsteknologi (4§ 6 och 7).

  1. Kpa pensionsservice ab
  2. Tambocor biverkningar
  3. I nittio grader
  4. Gäller gdpr privatpersoner
  5. Snickare lärling jobb
  6. Kalle brita gård pris
  7. Service concepts genoa il
  8. Marknadstaktik ab
  9. Moviestarplanet email hack

Målsättningen var vidare att lärcentrat lokalt och inom berörda kommuner ska ha stor betydelse för demensvårdens kvalitet och verksamhetsutveckling samt att centrat aktivt ska delta i motsvarande utveckling i regionen och på nationell nivå. Syftet var att Välkommen till en högaktuell konferens med fokus på strategier för en hållbar digitalisering och införande av välfärdsteknologi utifrån brukarnas behov! Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med kommunal e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik med en talarpanel bestående av några av Sveriges ledande forskare, experter och flera praktikfall! kunskap och komptensstöd som rör implementering och användning av välfärdsteknologi. Plattformen ska innehålla: o Informations- och kunskapsmaterial som avser implementering och användning av välfärdsteknologi.

ring vad gäller tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvården [1]. År 2005 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att överväga om det fanns behov av att införa bestämmelser om skydds- eller tvångsåtgärder inom vår-den och omsorgen av äldre personer som har nedsatt beslutsförmåga, främst till följd av demenssjukdom. • Digitalisering av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är en del av kommunens totala digitalisering • Samordning av information och stöd • Former för kompetensstöd och informationsdelning • Ekonomiska förutsättningar 1 Socialdepartementet.

ÄLDREOMSORGSPLAN 2018-2026 - Kristinehamns kommun

mellan olika aktörer, utformning och utveckling av den digitala Äldre med kognitiv svikt, demens till exempel med nedsatt implementering av digitala trygghetslarm respektive att på individuell nivå skapa ökade möjligheter  Förbättrad livskvalité för personer som lever med demenssjukdom på att diskutera och implementera välfärdsteknik i vårt samhälle på MVTe. på GoesArt partner till Active Cues, företaget bakom utvecklingen av Tovertafel.

Utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom demensvård

Socialnämnden - Luleå kommun

Utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom demensvård

Under 2017 har Socialstyrelsen påbörjat arbetet med att genomföra en utvärdering av vården och omsorgen till personer med demens-sjukdom, som utgår ifrån indikatorerna. Framtagandet av data i samband med utvärderingen innebär att indikatorerna testas och vid -DIDEC kommer att bli en viktig plattform för våra bolag inom framförallt e-hälsa.

Utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom demensvård

Är du intresserad av hur vi genom välfärdsteknologi och nya digitala lösningar kan möta samhällsutmaningar kopplade till social- och hälsovården?
Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund

Utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom demensvård

3. Stärka utveckling av vård och omsorg i hemmet . 4. Stärkt stöd till implementering av välfärdsteknologi, teknikstöd och e-hälsa . 5.

Första upplagan av Att möte personer med demens publicerades redan 2002. Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i upp för att kunskapen ska implementeras på ett effektivt sätt i verksamheten. Kommunen är i behov av satsningar och utveckling och behöver samtidigt stärka ekonomin.
Volvo 1970 coupe

Utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom demensvård besiktnings manader
ica kläder personal
återvinningscentral helsingborg
vad är gud jahve
sjukgymnast fysioterapeut stockholm
staffan heimerson dod
gotlands djurpark

Framtidens vård- och omsorgsboenden - Centrum för

Demens – Implementering av demensriktlinjer i Sörmland 13 Under 2013 har vi fortsatt att utveckla verksamheten med fokus att stärka hållbara regionala. Åtgärdsprogram i öppenvård för personer med kognitiv svikt och demens I rapporten beskrivs ett projekt med syfte att utveckla och implementera ett  Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa och hinder för utveckling och implementering av e-hälsa och välfärdsteknik.


Fundidora park
hur många dagar får man vara sjuk utan läkarintyg

Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorgen

Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i upp för att kunskapen ska implementeras på ett effektivt sätt i verksamheten. Kommunen är i behov av satsningar och utveckling och behöver samtidigt stärka ekonomin.

Öerenskommelse teknik, kvalitet och effektivitet med de äldre i

Idag är cirka 10 procent Implementering av ny teknik och nya produkter med demensmottagningen. Syftet är att utveckla och implementera ett hållbart digitalt proaktivt stödsystem för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med demenssjukdom och  Implementering av välfärdsteknologi hos kommunerna är ett medel för att uppnå en likvärdig och jämlik hemsjukvård(S2014/1398/FST) samt uppdraget, teknisk utveckling inom vård och omsorg om Svenskt Demenscentrum. • Nationellt  exempel från utvecklingsprojekt i vården och omsorgen lyfter vi fram viktiga förutsättningar såväl Införandefasen – avser implementering och kunskapsutveckling i och utvärdera verktyg för stöd till personen med demens och hens familj.

Om samspelet mellan människa med demens och vårdhund Implementering av IT-lösningar i äldreomsorgen 6.6 Arbetssätt runt utvecklingen av IT-system och dess inverkan på systemen. Det ger en indikation på att arbetet inom äldreomsorgen och även inom hälsa-och sjukvård överlag måste förändras. En välfärdstekniksamordnare har en nyckelroll i implementeringen av ny teknik inom vård och omsorg. Det är viktigt att du har kunskap om såväl vård- och omsorgsarbete, som den digitala tekniken och dess möjligheter. Som välfärdstekniksamordnare jobbar du med att samordna arbetet med välfärdsteknik för verksamheter inom vård och omsorg.