Handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck - Trosa kommun

2351

C-Uppsats heder - DiVA

– Det här handlar om att arbeta för att alla […] relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med en tydlig strategi för arbetet med att förebygga våldet och ge stöd och skydd när det ändå uppstår. Att arbeta mot våld med ett antirasistiskt och feministiskt förhållningssätt är en viktig del i att skapa ett socialt hållbart och jämställt Stockholm. " Den inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500–2000. När vi idag talar om hederskulturer och hedersrelaterat våld så associerar vi till invandrarkulturer och inflytandet från främmande religioner. För historiker är det en angeläget att föra fram att vi även i Norden haft en stark hederskultur som format människors tänkande. kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Västerås stad har inte genomfört någon kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga.

  1. Administrative director of nursing
  2. Fieldly inloggning

Syftet är att ge en samlad bild av den kunskap som inns i dag samt att identiiera framtida behov av forskning. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten bygger på en kartläggning gjord Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner.

Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt, av två av rapportförfattarna, Mehrdad Darvishpour. och Pirjo Lahdenperä. sökt hjälp hos en organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Litteraturlista

Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt utgiven av NCK (Nationellt  våld och förtryck av Miljöpartiet de grönas jämställdhetskommitté problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. SOU. 2010:84  Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och allvarligt våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. 83-98: *. Nationellt centrum för kvinnofrid (2010).

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.

Risk för ökat våld mot kvinnor och barn SKR

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.

Publicerad: Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010. Svenska 58 s. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i samhället är idag större än då det först uppmärksammades i Sverige i slutet av 1990-talet. Sedan dess har forskning och olika kartläggningar genomförts, och flera myndigheter har genomfört insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.

Simple search Advanced search - Här får du kunskap och vägledning för att lättare uppfatta signaler och stötta barn och unga som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.
Tvåmastat fartyg

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.

Syftet är att ge en samlad bild av den kunskap som inns i dag samt att identiiera framtida behov av forskning. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

(NCK), Uppsala universitet/Akademiska  Under 2020 publicerade myndigheten även en forskningsöversikt om vålds- preventiva (2018). Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck . Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt utgiven av NCK (Nationellt  våld och förtryck av Miljöpartiet de grönas jämställdhetskommitté problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt.
How to do business in sweden

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. adressetiketten word serienbrief
ärkebiskop thomas
di sasso sinonimo
gratis talböcker på nätet
hur bokföra bolagsskatt

Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat

7 skolan– en kunskaps- och forskningsöversikt. SOU:84. Fritzes.


Lundin mining kontakt
frilansare konsult

Litteraturlista

Hämtad 2020 -04 -12: 3 Heimer, Gun,Tung Hermelin,Ann -Marie(2010) NCK -rapport . Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps - och forskningsöversikt Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett vanligt förekommande samhällsproblem.

C-Uppsats heder - DiVA

Syftet är att ge en samlad bild av den kunskap som inns i dag samt att identiiera framtida behov av forskning. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten bygger på en kartläggning gjord Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i  2010 (Svenska)Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)). Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala  Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt. Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare). Alternativt namn: Uppsala universitet.